Konečně je to tady !!!!

11. dubna 2011 v 16:56

Francie jako první evropská země zakazuje nošení burek

Ve Francii od 11. dubna začíná platit zákaz, který na veřejnosti zakazuje nošení závojů a šátků zahalujících obličej. Francie je první evropskou zemí, která zakazuje nošení burek a nikábu v ulicích. Podobný zákon čeká na schválení v Belgii.
ženy v burce
FOTO: archiv, Právo

Burka

Jednolitý závoj zakrývá celé tělo včetně obličeje, přes který je síťka. Nosí se přes denní oblečení na veřejnosti, žena jej může odložit až po příchodu domů nebo do svatyně. Obvykle má světle modrou barvu. Burka se stále nosí například v Afghánistánu, kde byla povinným oblečením pro ženy během vlády islámského Talibanu, či v Pákistánu. Je spojována s nejkonzervativnějším výkladem koránu.

Anketa

Mělo by být v Evropě zakázáno nošení burek?
Celkem hlasovalo 17086 čtenářů.

Včera 11:03
V některých evropských zemích, jako například v Německu, Itálii nebo Španělsku, je částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. K úplnému zákazu nošení například burek a nikábu (závoj, který na rozdíl od burek nezahaluje oči) na ulici sáhla zatím jako jediná Francie, kde 11. dubna vstoupí v platnost zákon zakazující nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti. Francie se stane první zemí v Evropě, kde bude zakázáno nošení burek a nikábu i na ulici. Obě komory parlamentu tuto normu schválily během loňského roku.
V Belgii se čeká na schválení podobného zákazu v Senátu. Dolní komora parlamentu loni v dubnu schválila normu, která zakazuje nosit oděvy zcela zahalující postavu, a to nejen ve veřejných budovách, ale i na ulici. Opatření je namířeno třeba proti burkám či nikábům. Norma čeká na schválení Senátu.
Nošení burek v ostatních evropských zemích
Dánsko - Vláda loni v lednu vyzvala k plnému využívání zákonů, které umožňují školám a veřejným i soukromým zaměstnavatelům požadovat, aby studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci neměli tvář zahalenou. Vláda současně prohlásila, že šat zahalující tvář muslimek je v "příkrém rozporu" s hodnotami, jež jsou základem dánské společnosti.
Itálie - Na základě zákona z roku 1975 je v zemi zakázáno bez závažného důvodu nosit na veřejných místech šaty znemožňující identifikaci osoby policií, například i helmy. Na tento zákon se odvolávají zástupci nacionalistické Ligy severu, která navrhla zákon, podle něhož by bylo zakázáno nosit burku. Několik měst na severu země již nošení burky nebo islámského koupacího obleku zvaného burkini zakázalo.
Německo - V roce 2003 Ústavní soud dospěl k závěru, že právní úpravy týkající se nošení náboženských symbolů ve školách spadají do kompetence parlamentů spolkových zemí. A asi polovina z nich přistoupila k zákazu.
Nizozemsko - Od roku 2008 platí v zemi zákaz nošení burky a nikábu ve školách, a to jak pro školačky a studentky, tak i pro vyučující, technický a administrativní personál a rodiče. Známý protiislámský aktivista Geert Wilders, jehož Strana pro svobodu podporuje současnou nizozemskou vládní koalici, loni prohlásil, že na koaličních partnerech bude vyžadovat přijetí zákazu nošení burky a nikábu i na veřejnosti.
Španělsko - Loni v červenci španělský Kongres poslanců odmítl návrh rezoluce, podle níž by vláda měla zvážit zákaz veřejného nošení islámských oděvů zakrývajících celý obličej kromě očí. Zákaz oděvů typu burek a nikábů dosud zakázaly městské rady v Barceloně a některých dalších katalánských městech, ale jen ve veřejných úřadech.
Velká Británie - V Británii žádná podobná právní úprava není, ale v březnu 2007 ministerstvo školství rozhodlo, že ředitelé škol mohou zakázat muslimským žákům nosit šátky zcela zakrývající obličej, pokud usoudí, že to ohrožuje bezpečnost nebo výuku. O normě rozhodlo ministerstvo měsíc poté, co v zemi vyvolalo ohlas rozhodnutí soudu ve prospěch školy, jež zakázala své žačce nosit nikáb. Učitelé argumentovali tím, že závoj znemožňuje komunikaci mezi nimi a studentkou. Zdroj : http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/230317-francie-jako-prvni-evropska-zeme-zakazuje-noseni-burek.html
 

Udělal jsem to taky! Spálil jsem Korán!!

11. dubna 2011 v 16:53 |  Islám(muslimský svět)

Udělal jsem to taky! Spálil jsem Korán!!

Ano, je to tak. Považte, jakého zločinu jsem se dopustil ve svojí islamofobní zášti. Podotýkám, že nevyprovokovaného zločinu, protože mě osobně zatím žádný muslim jinak než verbálně nenapadl.
Takže jsem si jen zhanobením a spálením nevinného Koránu vybil svou nenávist nad tím, že spravedlivě rozhořčení muslimové v Afghánistánu potrestali naprosto oprávněně trestem smrti špinavé kafíry. Za to, že jiný špinavý kafír v USA (je to pro ně pravda trochu z ruky) spáchal nevýslovný zločin - spálil islámskou modlu.
Tedy pardon, co to melu, modla to být nemůže, protože muslimové jsou přece proti modlám. Je to celé nějaké složité!
No, nechme toho. Prostě spálil Korán. Jako teď i já.
A jak jsem se tedy tohoto hanebného projevu náboženské nenávisti dopustil?
Pravda, bylo tu pár problémů, ale vyřešil jsem je.
Vezmu to popořadě, tak, aby se odhalily i moje další hříchy a nehezké vlastnosti.
Zaprvé, nemám doma kamna na tuhá paliva a byl jsem teď zrovna líný chodit ven (lenost a povalečství). Zadruhé, jsem šetřivý a knížky stojí prachy (lakomství). Zatřetí, můj charakter byl v dětství pokřiven malomešťácko buržoazním názorem, že knihy se neničí (nepodložené předsudky).
Ale jsem v konání zla vynalézavý a hle, co mi šajtán našeptal.
Stáhl jsem si Korán z Internetu, a pak jsem ho bezohledně z disku SMAZAL!
Všechny ty posvátné nuly a jedničky, co nesly, muslimům tak drahou, informaci, byly zničeny.
Všem, co za to někde nějaký muslimský fanatik, pardon, spravedlivě rozhněvaný Hluboce Věřící, podřeže krk, se předem omlouvám.
Daniel Puschman

 


Korán a ‘Ženy v islámu’

2. března 2011 v 23:09 |  Islám(muslimský svět)

Korán a 'Ženy v islámu'

TIP:
Jaké je postavení žen v islámském světě a v muslimských ghettech právě teď? Podívejte se do tématu Ženy v Islámu na Médiaoislámu.
2:223Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!
2:228A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.
2:187Jest vám dovoleno přiblížit se v noci postní k manželkám svým - ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. Bůh poznal, že křivdíte sami sobě, avšak obrátil se k vám a odpustil vám. Nyní tedy souložte s nimi a usilujte o to, co Bůh vám předepsal. Jezte a pijte až do chvíle, kdy od sebe rozeznáte bílou a černou nit na úsvitu, potom dodržujte plný půst až do noci. A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách! Toto jsou ohraničení Boží, nepřibližujte se k nim! A takto Bůh činí srozumitelnými znamení svá pro lidi - snad budou bohabojní!
4:43Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí - leda jste-li na cestě - dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící.
4:129Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. Neprojevujte však jedné z nich úplnou náklonnost a nenechávejte jinou jakoby visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní - vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
5:6Vy, kteří věříte! Když se chystáte k modlitbě, umyjte si obličeje své i ruce své až k loktům a otřete si hlavy své a nohy své až ke kotníkům! A jste-li potřísněni, očistěte se! Jste-li nemocní nebo na cestách či přišel-li někdo z vás ze záchodu anebo jste měli styk s ženami - a nenaleznete-li vodu - omývejte se dobrým jemným pískem a otřete si jím obličeje své i ruce své; Bůh vám nechce působit žádné nesnáze, nýbrž vás chce očistit a dovršit tak dobrodiní Své vůči vám - snad budete vděční!
24:31A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!
4:34Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
33:59Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.
23:5kteří pohlaví svá ochraňují
23:6jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -
2:222A dotazují se tě na menstruaci. Rci: ;,To je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud se neočistí. A když se očistí, přicházejte k nim tak, jak Bůh vám to přikázal. A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!"
2:282Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to! Nechť písař to mezi vámi sepíše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej tomu Bůh naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat, a nechť bojí se Boha, Pána svého, a nechť ničeho z dluhu neubere! A jestliže dlužník je choromyslný či slabý anebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník, a to spravedlivě! A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout. A nechť se svědkové nezdráhají, jsou-li přizváni. Nezanedbávejte zapsat dluh, ať již je malý či velký, až do lhůty jeho! A toto je u Boha spravedlivější a přímější pro svědectví a jistější pro potlačení pochybností, pokud se ovšem nejedná o přímý obchod mezi vámi; tehdy není pro vás hříchem, jestliže to nezapíšete. A berte svědky, jestliže mezi sebou obchodujete, avšak neubližujte ani písaři, ani svědkovi. Jestliže tak učiníte, jest to hanebnost. A bojte se Boha, vždyť Bůh vás věru učí a ví o všech věcech.
4:3Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.
4:11A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu". A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:19Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro.
4:20A jestliže chcete vyměnit jednu manželku za jinou a dali jste jedné z nich qintár, pak od ní neberte při rozvodu nic. Což snad byste to chtěli vzít, dopouštějíce se tak nečestnosti a hříchu zjevného?
4:23A jsou vám zakázány jako manželky vaše matky, vaše dcery, vaše sestry, vaše tety z otcovy i matčiny strany, vaše neteře z bratrovy a sestřiny strany, vaše kojné a vaše soukojenky a matky vašich žen a vaše nevlastní dcery, jež jsou ve vaší péči a jež se narodily z žen, k nimž jste již vešli - však jestliže jste k nim nevešli, není to pro vás hříchem - a manželky vašich synů, narozených z vašeho ledví, a dále dvě sestry současně, ledaže se to stalo již v minulosti. A Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
4:24A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době - a Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:25Kdo z vás se nemůže pro nedostatek prostředků oženit s věřícími muhsanami, nechť vezme si z těch, jimiž vládnou vaše pravice, věřící dívky; a Bůh zná dobře vaši víru, a že patříte jeden k druhému. Ožeňte se s nimi se svolením jejich lidí a dejte jim jejich odměnu podle uznaných zvyklostí jako muhsanám, a nikoliv jako prostopášnicím nebo jako těm, jež mají milence. A když se stanou muhsanami a dopustí se potom hanebnosti, nechť jejich trestem je poloviční trest příslušející muhsanám. A to je pro ty z vás, kdož obávají se, že dopustí se prohřešku, avšak budete-li trpěliví, bude to pro vás nejlepší. A Bůh je odpouštějící, slitovný. http://koranoislamu.cz/tema/zeny-islamu/


Ilúzia reformácie islamu 1

22. února 2011 v 20:37 |  Islám(muslimský svět)
Ilúzia reformácie islamu
Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 14.2.2011 | Rubrika: Blog
Ilustrace

Uverejnil Ali Sina 22. decembra 2010 /

Vďaka islamským teroristom záujem o islam vzrastá a islam sa stal predmetom skúmania, západniari sa začali pýtať, kde sú umiernení moslimovia. No, žiadni nie sú.
Koncept samotný je absurdný. Moslimovia to vidia celkom inak.
Ste buď "dobrý" praktizujúci moslim alebo zlý moslim, slabý ako čaj. A túto poslednú skupinu západniari chybne premenovali na umiernených moslimov.
Pokiaľ sa jedná o moslimov, pokladajú ich za "pokrytcov". Nie je vôbec prekvapivé že "umiernení" často sami o sebe tvrdia, že sú pokrytcami. Povedia vám, že veria v islam, ale nie sú dobrí moslimovia. Niekde v kútiku mysle plánujú stať sa "dobrými" moslimami, keď popáchajú všetky "hriechy" a dosť si vychutnajú život.

Islam je skutočne zlé náboženstvo.
Problém s islamom je už s jeho svätou knihou a nie iba s jeho nasledovníkmi.
Tento zmätok využíva istá skupina moslimov, ktorá prišla s nápadom "reformácie" islamu. Niekoľko takýchto "reformátorov" si získalo isté uznanie medzi neznalými západniarmi, ktorí do nich vkladajú svoje nádeje, hoci sú moslimami zväčša ignorovaní a vysmievaní.

V tomto článku by som rád diskutoval, či sa dá islam reformovať.

Uvážme najprv etymológiu a význam slova "re-formovať". Reformovať pochádza z latinského reformare, čo znamená obnoviť, znovu vytvoriť. Všetky tieto významy znamenajú obnoviť niečo do jeho pôvodného stavu.

Predtým, než začneme hovoriť o reforme islamu, pozrime sa najprv na reformu kresťanstva.

Kresťanská reformácia

Kresťanská reformácia začala ako pokus o reformu, nie však kresťanstva samotného, ale katolíckej cirkvi. Mnohí veriaci boli pobúrení cirkvou a jej činmi, ako napríklad predajom odpustkov (lístkov do raja) a simónie (predávanie a kupovanie cirkevných úradov). Pokladali to za chybné učenia a pochybenia v cirkvi.

Martin Luther, Ulrich Zwingli, Ján Kalvín a ostatní reformátori protestovali proti týmto a iným praktikám a presvedčenia cirkvi, ako je napríklad očistec, vzdávanie úcty Márii (Maria veneration), príhovor a úcta k svätým, väčšina sviatostí, povinný celibát pre kňažstvo (vrátane mníšstva) a autorita pápeža.

Nič z toho nepatrilo do kresťanstva. Toto bolo praxou cirkvi. Reformátori protestovali proti cirkvi.
Nespochybňovali autoritu Biblie. Tvrdili, že biblia by sa mala čítať doslovne. Odmietli alegorické výklady Písiem a brali texty Starého a Nového zákona v podobnom zmysle ako právne výnosy.
Slová znamenajú to, čo znamenajú; akékoľvek problém, protirečenia alebo nejasný význam je problémom čitateľa a nie textu.

Čokoľvek, čo nie je výslovne a doslovne v písmach sa má odmietnuť a čokoľvek, čo je výslovne a doslovne uvedené v písmach sa má bezpochyby nasledovať zdroj.

Toto je podstata protestandskej reformácie.

Islamská reformácia

Analogická reformácia sa udiala aj v islame.
Táto reformácia sa nazývala salafizmus.

Mnohí západniari sa chybne domnievajú, že Muhammad ibn Abdul Wahhab, (1703-1792) založil extrémistickú sektu v islame.
To nie je pravda. Abdul Wahhab nezaložil novú sektu. Bol púhym reformátorom islamu takým istým spôsobom, ako bol Luther reformátorom kresťanstva.

Jadrom úvah Abdula Wahhába bolo, že islam doby Mohameda a jeho spoločníkov bol dokonalý a úplný a že jeho úpadok je spôsobený zavádzaním inovácií (bid´ah) a že islamské oživenie sa udeje napodobňovaním prvých troch generácií moslimov a očistením náboženstva od iných vplyvov.

To, že islam vo svojej ranej fáze bol dokonalý sa predpokladá v Koráne, 5:3.

????????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ??????
Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. .

Abdul Wahháb navrhoval, že moslimovia by sa mali vyhýbať akejkoľvek inovácii a nasledovať príklady salaf ("predchodcov", alebo "prvých generácií"), teda z toho vychádza meno Salafisti.

Salafi: ????, berie zbožných predkov patristickej periódy raného islamu ako modely, hodné napodobňovania.

Toto presvedčenie nie je vynálezom Abdula Wahhába, ale vychádza z hadísu ktorý zaznamenáva Mohamedov výrok:

Ľudia mojej generácie sú tí najlepší, potom tí, ktorí nasledujú po nich a potom tí, ktorí nasledujú po nich (to jest prvé tri generácie moslimov) [Bukhari 3:48:819 a 820 a Muslim 31:6150 a 6151.] (Tabi'in a Taba' at-Tabi'in,)

V ďalšom hadíse Mohamed hovorí:

Aby sme vyvrátili západný mýtus, že Abdul Wahháb bol zakladateľom saláfizmu, je dôležité povedať, že Ibn Taymiyah (1263 - 1328) bol tak isto Salafi.

Ibn Taymiyyah bol proti oslave Mohamedových narodenín a konštrukcii hrobiek súfistických svätcov týmito slovami: "Mnohí z nich (moslimovia) dokonca ani nepoznajú kresťanský pôvod takýchto zvykov. Nech je prekliate kresťanstvo a jeho prívrženci."

Po prvý raz sa objavuje pojem Salaf v knihe Al-Ansab, ktorú napísal Abu Sa'd Abd al-Kareem al-Sama'ni, ktorý umrel v roku 1166 (562 podľa islamského kalendára). Pri definícii pojmu al-Salafi konštatuje "Je tu prívlastok salaf, alebo predchodcovia a adaptácia ich myšlienkových škôl podľa toho, čo som počul" Potom uvádza príklady ďalších učencov, ktorí používali tento prívlastok, ktorí používali tento prívlastok.

Existuje hadís, kde Mohamed hovorí, "Ja som vám najlepším salafom."[Sahih Muslim: č. 2450]

Želanie reformovať islam a návrat do jeho pôvodného, čistého stavu je v skutočnosti stará myšlienka.
Abdul Wahhab napriek tomu uspel v tom, že dal svojej koncepcii tvar, ktorý sa zakorenil vďaka saudským kráľom, ktorí sú jeho potomkami cez jednu z jeho dcér.

Podobnosti medzi kresťanskou a islamskou reformáciou

Medzi salafizmom a protestantizmom je mnoho podobného. Protestantizmus odmieta úctu voči Márii a svätým a ich príhovor. Salafi odmietali uctievanie Mohameda, jeho príhovor a príhovor islamských svätých mužov (tak, ako to praktizujú šiíti).
Obidve tieto reformné hnutia chceli priviesť svoje viery späť k ich pôvodnej čistote a zbaviť sa inovácií, ktoré sa do náboženstva dostali po smrti ich zakladateľov.

Dr. Ingrid Mattson, žena, ktorú pozval Hussein Obama, aby zastupovala moslimov v medzidenominačnej modlibte na prezidentskom zhromaždení demokratov a ktorá je prezidentkou Islamic Society of North America (ISNA), odpovedala, keď jej položili otázku, či je wahhábizmus extrémna pravicová sekta islamu.:

Nie je vhodné charakterizovať takýmto spôsobom wahhábizmus. Nie je to sekta. Je to názov reformného hnutia, ktoré sa začalo pred 200 rokmi, aby sa islamské spoločnosti očistili od kultúrnych praktík a rigidných interpretácií, ktoré sa počas stáročí nazhromaždili. Skutočne sa podobá európskej protestantskej reformácii.

Výsledok reformácie kresťanstva

Hoci kresťanská reformácia a islamská reformácia boli takmer identické vo svojom rozsahu a metodike, výsledok bol veľmi odlišný. Doslovné čítanie Biblie sa stalo podkladom sociálnych teórií a organizácií protestantských spoločností a základom sociálnej organizácie anglických kolónií v Amerike.

Títo reformátori doslova pretransformovali filozofickú, politickú, náboženskú a spoločenskú tvárnosť Európy. Stále žijeme v spoločnosti, v ktorej prevláda protestantská teória spoločenskej organizácie.

Americká politická rozprava je zásadne kalvinistická. Inými slovami, jeho spoločenská organizácia je založená na doslovnom význame kresťanských písiem.

Podľa Kalvína a Zwingliho nielen že všetky náboženské presvedčenia by mali byť založené na doslovnom znení Písma, ale aj organizácia cirkvi, politická organizácia a spoločnosť samotná by mala byť založená na jeho doslovnom znení.

Luther napísal list pápežovi Levovi (ktorý spôsobil jeho exkomunikáciu z Cirkvi), v ktorej vysvetlil podstatu svojich myšlienok. List bol nazvaný "O slobode kresťana". Tento list vysvetľuje podstatu Lutherovho myslenia. Podľa Luthera je podstatou kresťanstva "sloboda", alebo "voľnosť".

A v rámci tohto kontextu mohol vzniknúť pojem slobôd jednotlivca, politickej slobody a ekonomickej slobody.

Väčšina európskeho osvietenia sa odvíja okolo slobody a projektu "oslobodzovania" ľudí: oslobodzovania od falošných predstáv, náboženstiev, predstieranej autority a podobne, toto je to, čo sa nazýva "rozprava o oslobodení". Západniari stále participujú na tomto osvieteneckom projekte.

A preto Američania obsadili Irak, aby zabránili diktátorovi zabrať väčšinu svetových zásob ropy, oslobodili Kuvajťanov a o desaťročie neskoršie, samotných Iračanov. A preto Američania vybojovali skoro štyridsať vojen v zámorí, od Japonska po Nemecko, od Panamy po Nikaraguu, v Kosove, Vietname, v Kórei, od Angoly po Somálsko. Či už boli tieto vojny správne alebo nie, motivácia bola vždy tá istá, oslobodiť ľudí, zastaviť diktátorov, exportovť demokraciu a slobodu. Táto myšlienka "vyslobodzovania" ľudí, demokracie, ktorá je tak zakotvená v medzinárodnej americkej politike vychádza z Lutherovej myšlienky o "slobode".

(Pre tých, ktorí na mňa útočia, pretože hovorím o Lutherovi chcem jasne definovať, že nebránim jeho antisemitizmus. Ja iba definujem koncepciu protestantskej reformácie. Oddeľme tieto záležitosti.)

V týchto vojnách zohrali rolu aj iné faktory, ako napríklad ochrana ekonomických a politickým záujmom Ameriky. Napriek tomu boli ich spoločným menovateľom bolo oslobodzovanie ľudí spod tyranie. Oslobodzovanie ľudí a obrana amerických záujmov nie sú vzájomne zameniteľné.

Boli tu výnimky, kde Amerika jednala čisto sebecky, bez ohľadu na dobro ľudu. Jedným príkladom bolo vypudenie demokratického Dr. Mossadqa, premiéra Iránu v roku 1953 a jeho nahradenie neschopným bábkovým kráľom, ktorý sa zmenil na diktátora.

Toto však nie je záležitosťou liberálov. Liberáli nemajú chuť nikoho oslobodzovať. Veľmi spokojne jednajú s najviac opresívnymi režimami bez ohľadu na to, ako brutálne zaobchádzajú so svojím ľudom.

Výsledok reformy islamu

Čo je podstatou reformácie islamu?
Podstatou wahhábistickej viery že človek nie je slobodný, ale otrokom Alaha. Ľudia sú Ibad. (otroci)

Toto je diametrálne odlišná rozprava od rozpravy protestantizmu a tu je základný rozdiel medzi kresťanstvom a islamom.

Na povrchu je medzi islamom a kresťanstvom mnoho podobného. Obe veria v Boha, oba sa spoliehajú na prostredníka medzi človekom a Bohom, obe viery sú eschatologické - majú peklo, nebo a posmrtný život.
Napriek tomu vo svojom jadre sú veľmi odlišné, v skutočnosti si vzájomne protirečia. Reformácia oboch vier prebehla podobne, avšak vzhľadom na pôvod oboch vier, šli opačnými smermi.
Islam nie je pokračovaním kresťanstva, ako vyhlasuje Mohamed a mohamedáni, ale je vo svojej podstate anti kresťanskou vierou.
Kresťanstvo presadzuje slobodu človeka, islam jeho zotročenie. Jedno prináša zvesť oslobodenia, druhé podrobenia.

Rozprava o slobode, ktorá je tak dôležitá a zásadná pre kresťanstvo, je úplným protikladom toho, čo predstavuje islam.
Keď moslimovia nesú transparenty, na ktorých je napísané "demokracia je pokrytectvo" a "do pekla so slobodou" počas svojich hlasitých demonštrácií, vyjadrujú tak skutočnú podstatu islamu, ktorý je proti slobode, proti demokracii, pre otroctvo a podrobenie.

Moslimovia nemajú voľnosť výberu, ale musia poslúchať Alaha a Jeho posla.
Korán 33:36 hovorí:

????? ????? ?????????? ????? ?????????? ????? ????? ??????? ??????????? ??????? ??? ???????
A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.

Nie je na moslimoch, aby rozhodli, čo je pre nich dobré. Toto rozhodnutie už raz bolo za nich urobené a všetko, čo musia urobiť je nasledovať to, aj keď sa im to nepáči.

?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ??????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ???????? ????????? ??? ??????????? 

A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. (Q. 2:216)

Islam je vydestolovaný vo svojom mene: "Podriadenie". Alah vie najlepšie. Preto človek musí prijímať jeho príkaz, slepo a bez váhania.

Demokracia znamená vláda ľudu ľudom. V demokracii ľudia tvoria zákony. V islame zákon prichádza od Boha. Človek musí poslúchať, hoci tieto zákony protirečia rozumu a sú utláčateľské.

A toto je dôvod, prečo "umiernení" moslimovia nemôžu oponovať kameňovaniu cudzoložníkov, zabíjaniu odpadlíkov alebo iné excesy svojich druhov, praktizujúcich moslimov a tieto protesty nie sú viac než neúprimné reči a tieto sú vyprodukované výlučne pre potreby západných médií.

Kresťanstvo a islam prešli reformáciou. Vydali sa podobnými cestami, avšak skončili na opačných póloch. Zatiaľ čo kresťanská reformácia priniesla slobodu, osvietenstvo a demokraciu, islamská reformácia zrodila terorizmus.

Ibn Taymiyyah a Ibn Abdul Wahhab boli reformátormi islamu.
Spomedzi súčasných reformátorov islamu môžeme uviesť Maududiho (1903 - 1979), ktorý napísal interpretáciu Koránu a Sayyid Qutb, (1906-1966), popredný intelektuál Moslimského bratstva v 50 tych a 60 tych rokoch, ktorý bol inšpiráciou všetkých moslimských teroristov, vrátane Ajatolláha Chomeiního a Bin Ládina.


Ilúzia reformácie islamu 2

22. února 2011 v 20:32 |  Islám(muslimský svět)

Reformácia vs. transformácia

To, čo navrhujú dnešní takzvaní reformátori islamu nie je reformácia, ale transformácia islamu.
Na rozdiel od vyššie uvedených reformátorov, títo reformátorskí šašovia nechcú ísť ku koreňom islamu, ale skôr by radi vynechali časť Koránu a celú šaríju a vyšpekulovať úplne odlišné náboženstvo, ale stále ho volať islam.

Toto je iluzívne myslenie, okrem toho nepraktické, logicky aj logisticky. Je tak isto prísne zakázané Koránom
.

Títo neoreformátori chcú zmeniť islam na niečo odlišné. Chcú do islamu zaviesť inováciu - bid´a.
Je to možné? Môžu mať veriaci iný názor ako to, čo hovorí Korán?
Už sme videli, že Korán 33:36 zakazuje veriacim inú voľbu v ICH vlastných záležitostiach, keď sa už Alah a jeho Posol raz rozhodli.
Ako sa teda môžu rozhodnúť, čo je dobré pre ich NÁBOŽENSTVO?

Keď hovorí Korán " A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný,", správa je jasná. Toto hovorí Boh. To je to, čo ste a priori akceptovali.
Takže ako môžete diskutovať s Bohom? Keď ste už akceptovali Korán ako slovo Božie, nemôžete si vyberať a vyťahovať si jedno a vynechať niečo, čo sa vám nepáči.
Toto je prísne zakázané, nie len raz, dokonca opakovane.

??????????????? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????? ??????
Zdaž věříte v jednu část Písma, zatímco druhou popíráte? Jaká bude odměna těch z vás, kteří si takto počínají, ne-li hanba v životě pozemském; a v den zmrtvýchvstání budou uvrženi do muk nejhorších. A není Bohu lhostejné, co činíte. (Q.2:85)

?????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????????
6:114 " Mám si snad žádat jako soudce někoho jiného než Boha, jenž je tím, kdo seslal vám Písmo jasně vyložené? Ti, jimž dali jsme Písmo, dobře vědí, že od Pána tvého bylo s pravdou sesláno. A nebuď tedy z těch, kdož pochybují!

????? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ?????? ??? ???????????? ??????
6:116 Uposlechneš-li většinu těch, kdož na zemi žijí, pak tě svedou z cesty Boží, vždyť oni následují jen domněnky své a pouze předpokládají.

????? ????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ???? ?????????? ????????????? ???? ???????
2:174 Ti, kdož zatajují to, co Bůh seslal z Písma, a prodávají to za nízkou cenu, ti budou krmit břicha svá jen ohněm a Bůh s nimi vůbec nepromluví v den soudný a neočistí je; pro ně určen je trest bolestný..

Pozri aj 16:89 39:23,

????? ?????????? ????? ??????????????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ???????????
Q.15: 90-92
90. A podobně jsme seslali trest na ty, kdož rozdělují
91. a kteří Korán na části rozkládají.
92. Při Pánu tvém, věru si od nich všech vyžádáme počet


????? ????????? ??????????? ??????


6:34 již před tebou byli jiní poslové za lháře prohlašováni, však trpělivě snášeli obvinění ze lži i příkoří, dokud k nim nepřišla vítězná pomoc Naše. Není nikoho, kdo by mohl změnit slovo Boží! A dostalo se ti již ze zvěsti o vyslancích Božích.

??? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ????????? ??????????
Q.10:64 Pro takové platí zvěst radostná v životě pozemském i budoucím. A nezmění se slovo Boží a to štěstí bude nesmírné.

??????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ????????????? ????? ?????? ??? ??????? ???????????
18:27 Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného.

Ako môže niekto tvrdiť, že verí Koránu a neberie do úvahy všetky tieto výstrahy?

Títo takzvaní reformátori islamu sú prinajlepšom zvedení a v najhoršom prípade zavádzajúci. Ich snahy by nemali byť podporované.
Nech už sú ich úmysly akékoľvek, opravdivé alebo zlomyseľné, iba zatvárajú oči nemoslimom a v dôsledku toho sa poskytuje legitimita veľmi nebezpečnej viere.

Dobrý, zlý a škaredý:

Moslimov je možné rozdeliť do troch kategórií, dobrí, zlí a škaredí.

Dobrí moslimovia
sú tí, ktorí nasledujú Korán a príklady dané Mohamedom a stávajú sa teroristami.

Zlí moslimovia
sú tí pseudomoslimovia, ktorí nepraktizujú islam kompletne, nečítajú korán, nemodlia sa a zriedkavo, ak vôbec, chodia do mešity. Ich znalosť islamu je chabá, hoci ich viera nemusí byť nevyhnutne slabá. Napriek tomu, vďaka ich nedostatku vedomostí o islame nemajú zlé pocity voči nemoslimom, hoci sú ohľadom nich často podozrievaví a snažia sa zlepšiť ich životy a žiť ako ostatných.

Mnohí z týchto zlých moslimov pripustia že nie sú dobrými moslimami a dúfajú, že raz budú mať dosť viery na to, aby sa stali dobrými moslimami. Sú väčšinou.

Škaredí moslimovia
sú tí, ktorí poznajú pravdu o islame, ale klamú o ňom. Robia maximum preto, aby islam dostali do čo najlepšieho svetla. Dokonca súhlasia s tým, že dobrí moslimovia sú zlí a vyhlasujú, že islam bol unesený dobrými moslimami.

Iba pravda nás oslobodí. Cukrová poleva na islame nezmení jeho podstatu.
Môžete vyčistiť špinavú vodu a vypiť ju.
Dokonca aj z moču je možné získať pitnú vodu.
Ale môžete benzín vyčistiť dostatočne na to, aby ste ho mohli piť?
Podstatou islamu je zlo. Nie je dobrá viera, ktorá bola deformovaná.
Nemôžete ho zreformovať dosť na to, aby z neho bola humánna viera.
Môžete reformovať nacizmus? Takáto myšlienka je chybná a absurdná.

Načo reformovať náboženstvo, založené choromyseľným človekom, ktorý napáchal na zemi toľko zla, ktorý klamal, zavádzal, znásilňoval, mučil, lúpil, vraždil, masakroval a páchal najodpornejšie zločiny? Prečo udržiavať nažive jeho kult osobnosti a ctiť jeho pamiatku?
Tento človek si zasluhuje opovrhnutie, nie uznanie.

Nie je možné reformovať islam.
Je to buď omyl alebo lesť.
Džihád spočíva na dvoch pilieroch, vojne a ľsti. Nechcem, aby ktokoľvek z vás bol oklamaný sladkými sľubmi moslimských reformátorov. Umiernený islam neexistuje. Je to mýtus.

Neverím moslimom, ktorí sú proti šaríji. Nechápem ich. To čo hovoria, jednoducho nesedí. Neviem, čo majú za lubom.
Neverím ľuďom, ktorí hovoria - Som nasledovník Mohameda, ale Mohameda nenasledujem.
Na ich vyhlásení je niečo pochybné, nečestné a pokrytecké.

Ak ste moslim, tak buďte moslimom. Nesúhlasím s vami, ale aspoň viem, kde stojíte a kde by som mal stáť ja, aby som bol od vás v bezpečí.
Ale ak mi poviete, že ste moslim a ste proti islamu a šaríji, neverím vám.
Ste buď blázon alebo podvodník. "Nie si studený ani horúci. Vypľúvam ťa preto."

Niektorí z týchto takzvaných reformátorov skrývajú svoju identitu a tvár a tvrdia, že sa "obávajú moslimov." Prečo by mali?
Nemali by potom povedať nič takého, čo hovorí CAIR, keď chce oklamať Američanov islamskou ľsťou. Toto všetko je podvod.

Reformácia islamu je nemožná, ale na jeho tranfromáciu potrebujete božiu autoritu.

Iba Boh môže zmeniť svoje slová. Kde je tá božská autorita?
Ak vy si smiete vyberať z Koránu, čo sa vám páči a čo nie, prečo by to isté nesmel urobiť Osama Bin Ládin?
Ktorý islam je potom ten správny islam?
Neviedlo by to k ďalším bojom a rozdeleniu medzi moslimami?

Jediným skutočným reformátorom islamu bol Baha'u'llah.
Uvedomil si, že islam sa nedá reformovať. Takže založil nové náboženstvo a oznámil, že má autoritu od Boha zrušiť všetky jeho predchádzajúce výnosy v Koráne.

Povedal moslimom, tam, kde vám bolo povedané - zabíjajte neveriacich, teraz Boh hovorí, aby ste milovali všetkých ľudí bez ohľadu na ich vieru.
Tam, kde vám povedal, že ženy majú nedostatočnú inteligenciu, bite ich, ak sa obávate, že by vás mohli neposlúchnuť, teraz vám hovorí, že muži a ženy sú si rovní a venujte sa vzdelávaniu svojich dcér, lebo budú matkami a prvými vzdelávateľmi nových generácií.
Hoci v predchádzajúcich výnosoch vám Boh povedal, že všetci neveriaci pôjdu do pekla, teraz vám hovorí, že vaše činy sú dôležité a vaša viera bez dobrých skutkov je bezcenná a že nebude diskriminovať nikoho len kvôli viere.
Je to čistota srdca, ktorá je podstatná, nie to, čo vyznávate vašim jazykom.
Tam, kde predtým postavil veľké ohnisko, kde mal páliť ľudí pre ich nevieru, v skutočnosti ho už zrušil.
Chce, aby ste ho poslúchali z lásky pre neho samotného a nie preto, že sa ho bojíte. Len konajte ako zrelí ľudia.
Nie je tu žiada hrozba. Tam, kde predtým povedal "boj je pre vás dobrý", dnes je unavený zo všetkých bojov a hovorí, že boj rodí zúrivé zvery a vedomé činy plodia skutočných ľudí.
Tam, kde vám boli prisľúbené panny, nie sú žiadne panny. Vaše telo tu zhnije. Odmeny sú všetko duchovnej povahy, ako radosť a láska. Nie je tu žiadny bordel v raji. Tak isto tu niet žiadneho trestu, okrem ľútosti, že ste stratili možnosť vyvinúť si duchovné orgány v tomto svete.

To si vyžaduje odvahu. Toto sa stalo v 19. storočí niekde v šítskej Perzii.
Samozrejme, Baha'u'llaha zavreli do kobky a zbytok života strávil v exile. Mnohí z jeho nasledovníkov boli popravení. Napriek tomu majú jeho argumenty logiku. Logikou je, že iba Boh má právo odvolávať jeho zákony.
Táto logika zostáva platná, kým sa neopýtate, čo ten Boh fajčil, keď poslal Mohameda?
Baha´ullah je jediný dôveryhodný transformátor islamu. Ale znovu, baháiska viera nie je islam. Je to úplne odlišné náboženstvo.
Reformovanie islamu je ako hľadanie fatamorgány.

Islam nemôžete reformovať a nemôžete ho transformovať.
Všetko, čo môžete a čo by ste s ním mali urobiť, je vyhodiť ho.
Skončime prosím túto šarádu. Buď buďte moslimom a robte, to čo Mohamed prikázal alebo opustite islam a nerobte štít teroristom.
Nekaľte vodu. Nechoďte medzi nepriateľov a nepredstierajte priateľstvo. Toto je tá istá taktika, akú používajú "falastínci".
Zamiešajú medzi civilistov a nevinné deti, aby ich nepriateľ nemohol vypátrať. Robíte zmätky. Vytvárate ochranný štít pre nepriateľa. Toto nepíšem pre vás. Viem, že sa nezmeníte. Ste klamár. Toto píšem pre nemoslimov, aby nepadli do vašej pasce a neposkytovali vám voľný priestor na ich klamanie.

Islam sa nedá reformovať. Skúsili to každým predstaviteľným spôsobom.
Mutaziliti to skúsili, súfi to skúsili, stovky starých a nových škôl to skúsilo a všetci zlyhali.
Ak nedokážete stráviť šaríju, prečo si potom vôbec chcete nechať islam?
Islam patrí do záchoda histórie.
Zahoďte ho a spláchnite.
Zbavte sa ho a neklamte sami seba týmto nezmyslom. Prijmite pravdu.
Áno, pravda je dôležitá. Islam je lož. Mohamed bol duševne chorý podvodník. Akceptujte to konečne a prestaňte s tou smiešnou fraškou reformácie.

http://alisina.org/the-illusion-of-reforming-islam/
http://blog.eurabia.cz/Articles/729-iluzia-reformacie-islamu.aspx

Nastává čas »Eurábie«

21. února 2011 v 21:24 |  Islám(muslimský svět)

Nastává čas »Eurábie«

Militantní islám znepokojuje blahobytnou západní Evropu. Je reálné, že by ji mohl také ovládnout?
reklama

Ženy zakryté v burce.
Tagy
Když Iráčan Taymour Abdel Wahab vyrůstal v 90. letech s rodiči ve Švédsku, nejevil o náboženství žádný zájem - většinu času mu zabralo chození s děvčaty (dokonce i s jednou Izraelkou), vysedávání u piva a basketbal. Vše se změnilo, když v roce 2001 odjel na vysokou školu do Británie.
Během studia sportovní terapie na Bedfordshirské univerzitě v Lutonu se stal zuřivým stoupencem al-Káidy. »Mám obavu, že prodělal klasický brainwashing,« krčí rameny jeho dlouholetý kamarád.
Předminulou sobotu, den před svými 29. narozeninami, se omotal pásem výbušnin, na záda si vzal ruksak s bombou a pokusil se vyhodit do vzduchu nákupní středisko v centru Stockholmu. Explodoval jen pár minut chůze od místa, kde mohl způsobit masakr.
Paradoxní vztah radikálního islámu a Evropy zřejmě neilustruje nic lépe než tento pokus o muslimský teror ve Švédsku.
Iráčan žijící ve skandinávské zemi musel cestovat ještě více na západ, do další vyspělé evropské země, aby se z obyčejného teenagera změnil v blázna, chystajícího potrestání Švédska za přítomnost několika set vojáků v Afghánistánu a za karikaturistu Larse Vilkse, který před třemi lety nakreslil proroka Mohameda se psím tělem.
Všechny naše strachy
Švédsko přestalo být posledním »ostrovem klidu«, jehož se teror netýká.
V zemi žije něco mezi 400 a 500 tisíci muslimů, tedy pět procent obyvatelstva. Většinou pocházejí z Iráku a Íránu, v menší míře jsou zde Bosňané z bývalé Jugoslávie a komunity Marokánců a Somálců.
Kolik dalších atentátníků může být na cestě? Kde udeří? Německé tajné služby varovaly už na podzim, že Evropě hrozí adventní útoky muslimských radikálů, očekávaly je v Berlíně. Cílem však byl Stockholm.
Západní Evropa má vůči islámskému teroru rozporný postoj - jen pomalu jí dochází, že jej nelze zastavit. Rozhněvaných mladých muslimů podchycených fanatickými učiteli je dost.
Od 11. září 2001 se však v Evropě uskutečnily »jen« tři útoky - 11. března 2003 bombové atentáty na vlaky u Madridu zabily 191 lidí, o rok později byl islamistou marockého původu Bouyerim zavražděn nizozemský filmař Theo van Gogh a 7. července 2005 čtyři britští radikálové původem z Pákistánu zabili v londýnské hromadné dopravě 52 cestujících. Mimochodem, tato čtveřice pocházela také z Lutonu.
Ostatní akce jsou však prováděny amatérsky a často navíc osamělými fanatiky bez přímé vazby na síť al-Káida. Veřejné mínění zůstává v klidu. Hrozba by musela být daleko větší, aby lidmi pohnula.
Jiná země, jiný muslim...
Západní Evropu přesto proniká strach, že ji promění přítomnost početných muslimských menšin.
Islám představoval od svého vzniku kontrapunkt Evropy, ale v určitých fázích i sílu, která pomáhala utvářet evropskou identitu. Zatímco po dobytí Španělska dovedli Arabové zemi k rozkvětu, osmanští Turci stejný zázrak na Balkáně nezopakovali. Dnešní »třetí dějství« vzájemné konfrontace se točí kolem lidí, kteří nepřišli jako dobyvatelé. Od konce 50. let je lákaly bývalé koloniální mocnosti, hladové po levné pracovní síle.
Rozmanitost příchozích z těchto vln byla tak velká, že podle některých expertů pojem »evropský muslim« ani neexistuje.
V Německu se uchytili zejména venkovští Turci z Anatolie, ve Francii Arabové a Berbeři ze severní Afriky, v Británii Pákistánci a sekularizovaní Íránci, o jejichž náboženském označení muslim lze pochybovat.
Příliv muslimů do Evropy se nezastavil, zastavil se však počet imigrantů, kteří pracují.
Muslimští imigranti podle svých odpůrců zneužívají výhod sociálního státu a koncentrují se ve velkých městech, kde tvoří 20 až 30 procent obyvatelstva (v Rotterdamu, Amsterodamu a Marseille).
S první generací příchozích problémy nebyly. Problematická je právě zmíněná třetí generace - třicátníci a mladší, k nimž patřil i Wahab. Trápí je velká, místy až čtyřicetiprocentní nezaměstnanost, na školách jim vadí rovnost obou pohlaví, brzy se uchylují k násilí a jsou v nebezpečí zkratkovitého »návratu k muslimským kořenům«.
Zajímavé je, že před deseti lety o nich prakticky nebylo slyšet - tehdy ovšem nikdo neznal ani demonstrace muslimů v ulicích západoevropských měst.
Nicméně 30. září 2005 zveřejnil dánský list Jyllands-Posten dvanáct karikatur proroka Mohameda. Následné bouře si vyžádaly desítky mrtvých. Nespokojených muslimů bylo rázem všude plno.
Ve Francii se jim nelíbil zákaz nošení dívčích islámských šátků ve veřejných školách, v Německu zákaz nošení hidžábu pro učitelky, v Nizozemsku zákaz burek.
Pak je rozhněval papež Benedikt XVI., který citoval 600 let starý výrok byzantského císaře, kárajícího islám a Mohameda. Muslimským světem otřásly protipapežské demonstrace.
Za první dekádu nového tisíciletí vyplouvala na povrch další znepokojivá fakta - mnohé mešity se staly centrem fundamentalismu, na školách s muslimskými žáky nelze vyučovat o dějinách judaismu a evoluční teorii.
Čtyři desítky saúdských víkendových muslimských škol v Británii navíc vychovávají mládež rovnou podle práva šaría - učí je, jak správně uříznout zloději ruku či nohu, pokud kradl podruhé, anebo jak by se měli zabíjet homosexuálové.
Výuka sice nenavádí přímo k terorismu, ale staví studenty proti západní společnosti. Sem tam se objeví pokus tento trend zvrátit - univerzita v německém Osnabrücku jako vůbec první vysoká škola v Německu nabízí vzdělání pro islámské duchovní - imámy. Cílem je vychovat islámské duchovní, kteří akceptují německou kulturu.
V Anglii zase musejí řešit problém s právem šaría, které muslimské komunity zavádějí v otázkách manželství, dědictví a rozvodu. Canterburský arcibiskup Rowan Williams je v tom v rámci politické korektnosti podporuje. Není divu, že proti hrozbě islámu pozvedá v západní Evropě hlas stále více lidí.
Zmatení pojmů je takové, že ve Francii dnes už demonstrují muslimové za svobodu slova, pod níž si představují své radikální přesvědčení. Švýcarsko v referendu odmítá stavbu minaretů a v islámské hrozbě nachází mocný argument extrémní pravice.
Nizozemský politik Geert Wilders, stojící v čele třetí nejoblíbenější strany ve své zemi, hovoří hanlivě o Evropě jako o »Eurábii«. Požaduje zákaz koránu, placení daní ze šátků na hlavě a propočítání ekonomické rentability imigrace.
Proroci katastrofy
Jedním z prvních, kdo postřehli nebezpečí islámu pro západní Evropu, byl konzervativní pastor Pat Buchanan.
V knize Smrt Západu z roku 2002 nabídl temnou vizi blízké budoucnosti - kolébka západní civilizace se stane i jejím hrobem. Stárnutí populace a propad porodnosti připraví Evropu o její mládež, zatímco z muslimského světa se nepřestanou valit masy nevzdělaných a indoktrinovaných.
Britka Melanie Phillipsová v bestseleru Londonistan tvrdí, že Británie se náměsíčně potácí na okraj propasti. Příčinou je prý mravní slabost Západu, který se nechá zotročit islamismem. Geerta Wilderse podle ní kritizují, ačkoli »říká pravdu«.
Ještě větší pozdvižení způsobil v Německu Thilo Sarrazin s knihou Sebezničení Německa, s podtitulem Jak dáváme vlastní zemi všanc. Muslimové mají podle něho vrozený sklon ke zločinnosti, nemají chuť se integrovat, a časem jich může být víc než Němců. Jeho plošné obvinění cizího národa ovšem připomíná antisemitismus.
Existují však i optimističtější pohledy. Americký spisovatel indického původu Fareed Zakaria soudí, že boj s teroristickými bojůvkami sice hned tak neskončí, ale západní bezpečnostní složky a tajné služby nikdy nepřestanou mít navrch.
Na názorech Buchanana, Phillipsové a dalších se řadě publicistů a odborníků nelíbí, že přeceňují duchovní sílu a nepřizpůsobivost islámu. Přitom ignorují fakt, že muslimové nemají politické ambice.
V 577členném francouzském Assemblée Nationale není jediný muslim, v 646členné britské Dolní sněmovně jsou čtyři a v Bundestagu je jich pět. Kde je ta síla k ovládnutí Evropy?
Křesťanství vyhrává
Hrozbu zkrátka není dobré zveličovat, ani podceňovat. Všechny scénáře budoucího vývoje jsou spekulativní - podle některých prognóz se muslimská populace v Evropě do roku 2020 zdvojnásobí, zatímco nemuslimská poklesne o 3,5 procenta.
Podle vysloveně katastrofických vizí bude do roku 2050 každý pátý Evropan muslim. Jiné modely naopak předvídají u muslimů prudký pokles porodnosti. Počet evropských muslimů by měl vrcholit v roce 2060 na devíti procentech, a i když v některých zemích může být toto číslo vyšší, půjde o maximum. Pak čeká i je úpadek.
Navíc křesťanství roste celosvětově dynamičtěji než islám - především v Africe a Latinské Americe, i když islám paradoxně posiluje hlavně v Evropě.
Rostislav Matulík
redaktor MF Dnes
Muslimové v unii
- V 495milionové Evropské unii dnes žije více než šestnáct milionů muslimů, tedy 3,6 procenta obyvatel. Jejich počty v jednotlivých zemích jsou následující:
- Velká Británie - necelé dva miliony
- Francie - okolo pěti milionů
- Německo - 4,3 milionu (z toho 2,4 tureckého původu)
- Itálie - 1,9 milionu
- Španělsko - jeden milion
- Nizozemsko - 850 tisíc
- Belgie - 630 tisíc
- Rakousko - půl milionu
- Dánsko - 250 tisíc
- Norsko - 163 tisíc
Příliv do Evropy se nezastavil, zastavil se však počet imigrantů, kteří pracují.
3,6 procenta
Takové je zastoupení muslimů v obyvatelstvu Evropské unie.
Foto Reuters: Britské muslimky během zářijového protestu proti návštěvě papeže Benedikta XVI. ve Spojeném království.


Egypt: Po 50 letech se vrátil Al-Karadáví – nepřítel Židů a žen, kazatel islamizace světa

21. února 2011 v 20:49 |  Islám(muslimský svět)

Egypt: Po 50 letech se vrátil Al-Karadáví - nepřítel Židů a žen, kazatel islamizace světašejch Jusúf al-Karadáví Duchovní Muslimského bratrstva, známý svojí nenávistí k Židům, ženám a homosexuálům, se v pátek po 50 letech vrátil do Káhiry, kde promluvil k více než milionu muslimských věřících.
Sunitskému šejchovi Jusúfu al-Karadávímu (Yusuf al-Qaradawi, يوسف القرضاوي) byl pobyt v Egyptě zakázán v roce 1961. Imám se pak přesunul do Kataru, kde pokračoval ve svých kázáních plných nenávisti a podpory terorismu mimo jiné v panarabské televizi Al Džazíra (Al Jazeera).
"Nebojujte s dějinami," prohlásil 84letý imám na adresu vlád arabských zemí ve svém pátečním projevu, přenášeném televizí. "Nemůže oddálit den, kdy to začne," prohlásil v jasné narážce na vlnu nepokojů, která svrhla vlády v Tunisku a Egyptě a nyní hrozí pádem vlád Libye, Jemenu, Bahrajnu a Alžírska. "Arabský svět se změnil."
Al-Karadávího návrat do Egypta je symbolem vítězství za situace, kdy má zakázán vstup do USA a Velké Británie kvůli podpoře útoků na americkou armádu v Iráku a podpoře sebevražedných bombových útoků v Izraeli. Je také duchovním rádce palestinské teroristické organizace Hamas (Hnutí islámského odporu).
Před vyslovením zákazu byl samozvaným kurátorem Bostonské mešity - největší islámské modlitebny v Nové Anglii (New England) v USA.
Jak již v minulosti informoval web Arutz 7 - Israel National News přestože se imám údajně své funkce vzdal, je podle všeho stále předsedou správní rady Islámské americké univerzity (Islamic American University) provozované Muslimskou americkou společností (Muslim American Society, MAS). Na webu univerzity jakékoliv informace o vedení instituce - zřejmě zcela úmyslně - chybí.
Muslimská americká společnost, která provozuje Bostonskou mešitu, byla federálními vyšetřovateli USA označena za prodlouženou ruku Muslimského bratrstva Ameriky (Muslim Brotherhood of America).
Evropská rada fatvy a výzkumu (European Council for Fatwa and Research, ECFR) obecně považovaná za nejvlivnější radu fatvy v Evropě, je také vedena al-Karadávím, který doufá, že islám jednou ovládne svět (fatva - فتوى je nábožensko-právní prohlášení islámských duchovních, které zdůvodňuje či posvěcuje z islámských náboženských pozic určité jednání či politiku - pozn. překladatele).
"Co pak zbývá, je dobýt Řím," sdělil imám svým následovníkům v roce 1995 na konferenci Muslimského arabského sdružení mládeže (Muslim Arab Youth Association, MAYA) v Toledu v Ohiu. "To znamená, že islám se potřetí vrátí do Evropy, poté co byl dvakrát vyhnán... Dobytí pomocí Dauá (Da'wa, obracení na víru) - to je to, v co doufáme. Dobudeme Evropu, dobudeme Ameriku!"
Al-Karadáví také ve fatvě podpořil mrzačení ženských pohlavních orgánů (obřízku žen), jak o tom v srpnu 2007 informoval web Investigative Project on Terrorism.
V odpovědi na otázku na webu Islam Online imám prohlásil, že toto jednání není uloženo islámským právem (šaría), ale dodal "kdokoliv zjistí, že je to v zájmu jeho dcer, musí to udělat - a já osobně to za současných poměrů moderního světa podporuji."
(IsraelNationalNews.com)
sc

Další články


Kam dál