Vědomí

21. prosince 2009 v 17:40 |  Filosofie

Vědomí

6.VĚDOMÍ

Ve světě šamanů je samo vědomí konečným cílem.

VĚDOMÍ = akt být si vědom všech percepčních možností člověka ( kultura nám diktuje naše možnosti a omezuje naši percepční kapacitu ). Odblokovat percepční kapacitu by nenarušilo naše každodenní chování, ale nabralo by nových hodnot. Pouze když se člověk osvobodí od ideologií a pseudocílů, může se toto fungování stát jeho vůdčí silou = bezúhonnost ( vydávat ze sebe to nejlepší ) = klouzat po vlnách vesmírné energie.

Vrcholem hledání je definitivní cesta, kdy jedincovo vědomí je schopno fungovat i za bodem, za kterým organismus není schopen fungovat ( po smrti ). Jde o proces stání se neorganickou bytostí = naprostá svoboda. Jde o stav, v kterém je vědomí svobodné a volné vlivů plynoucích ze společnosti a syntaxe.

Naše východisko je osvobodit svoji mysl - sestavit si svět ovládaný nikoli rozumem ( levá strana ), ale představivostí ( pravá strana )

Jakékoliv úplné zaměření, dokonce i čarodějnictví, je pouze jednou ze stezek, a disciplinovaný život vyžaduje být si toho neustále jasně vědom. Tento požadavek na disciplínu v životě - včetně disciplíny mysli a myšlenek - je možná nakonec tím, o co se hraje. Protože pomocí této disciplíny může člověk najít mezi milióny stezek ( včetně stezek vysvětlení ) tu svoji, jež má srdce, tu cestu, jež nevede nikam, a přesto dělá putování radostným. Dokonce i pohled na tuto stezku může být skrovnou odměnou pro pečlivý a vážně myšlený pohled na knihy Carlose Castanedy. A může se stát, že po tomto pohledu může přijít, jakožto další krok, smích.( Don Juan )

Směr zaostření ( naší pozornosti a z toho vyplývající realizace skutečností v našem životě ) vychází ze scénáře napsaného Sílou. Snažme se, aby vše nebyla interpretace a my se povznesli nad fenomén, že jsme sami tvůrci a na druhé straně, že Síla je tvůrce = bod volného vnímání = stav bytí
Lidé jsou bytosti putující za vědomím. Jejich pouť byla vnějšími silami zastavena. Tak jsme lapeni ve víru a proto se jen točíme dokola a máme pocit, že se pohybujeme. Ve skutečnosti však zůstáváme na místě.
Jsme však magická stvoření , stvoření vědomí, putující po evoluční cestě za vědomím. Ale my neznáme sami sebe, ačkoli jsme až po okraj naplněni neuvěřitelnými zdroji, které nikdy nevyužíváme.

To, co nazýváme tělem, je shluk světelných vláken, které mají vědomí. Na těchto vláknech je 8 bodů :
- vůle je spojena s cítěním, sněním a viděním
- rozum je spojen přímo s mluvením
- ostatní dvě jsou propojeny s vůlí
Vše je propojené navzájem. Tvoří celistvost člověka.

Hlava - centrum rozumu a mluvení
Hrot hrudní kosti - centrum cítění
Krajina nad pupkem - vůle
Pravá strana žeber - snění
Levá strana žeber - vidění.

Jsme vědomí a ne pevná látka. Nemáme žádné hranice. Jsme ti, kdo vnímají, ale svět, který vnímáme, je iluze. Byl stvořen popisem, který je nám vykládán od chvíle, kdy jsme se narodili. Jsme světelné bytosti, které se narodí s dvěma okruhy síly. My ale používáme jen jeden - rozum a mluvení - používáme jej pouze k vytváření světa. Zahrnuje rozum a mluvení, které tento svět udržují. Druhý - vůle - tu používají čarodějové, aby udrželi to, co udržuje rozumem normální člověk - Svět. Výhodou je, že vůle pohlcuje více než rozum.

Jsme uprostřed bubliny, do které jsme vloženi při narození. Je zpočátku otevřená a potom se začne zavírat a nakonec nás v sobě zapečetí a my v ní žijeme celý život. Ta bublina je naše vnímání. A to, čeho jsme svědky na jejich kulatých stěnách, je náš vlastní odraz.
To, co se zrcadlí, je náš náhled na svět. Ten náhled je náš první popis, který je nám předáván od okamžiku narození, dokud se do něj nechytí celá naše pozornost a ten popis se stává náhledem. Úkolem učitele je uspořádat tento náhled jinak a připravit světelné bytosti na dobu, kdy jejich dobrodinec tu bublinu otevře zvenčí. Bublina se uzavírá proto, aby se světelné bytosti umožnil pohled na její celistvost.

Nejvyšším energetickým faktem je DEFINITIVNÍ CESTA. Jde o to, že jedincovo vědomí může být udržováno a uchováno i za bodem, za kterým organismus není schopen fungovat jako soudružný celek - po smrti. Musí se dosáhnout úrovně energie plynoucí ve vesmíru, jak se stát neorganickou bytostí, tj. energií, která si je vědoma sebe sama a je schopna konání jako soudružný celek, který však postrádá organismus. Je to stav NAPROSTÉ SVOBODY. Vědomí volné od vlivů společnosti a syntaxe. Tato cesta nikdy nekončí.

Vědomí se může rozštěpit pomocí specifického úderu na pravou lopatku. To může však provést pouze bezúhonný nagual, který musí určit pomocí zření místo na okraji světelného vejce. Vznikne tak prohlubenina, která než se vrátí do původního stavu, tak trvá ve stavu zvýšeném vědomí.

Země ovlivňuje vědomí lidí.
Vědomí je záře energických polí, která se rozsvěcují. Síla, která rozsvěcuje tato pole je vůle.
Vůle je síla, která zdržuje Orlovy emanace oddělené. Odpovídá za naše vědomí a za všechno, co je ve vesmíru. Vyvěrá z energických polí, které tvoří vesmír. Lepší název než vůle je záměr. My ho však přehlížíme. Nemůžeme ho ovládat, ale můžeme ho využívat nebo s ním pohybovat, jak si přeje. A to STEZKOU BOJOVNÍKA. Důležité je získat zdravý rozum, abychom tuto sílu dokázali zvládat. Používat poznání záměru, aniž bychom mu podléhali.

Svět, v němž se zrcadlíme, svět naší sebereflexe nebo naší mysli, je chatrný jako pápěří. Drží ho pohromadě jen několik klíčových idejí, které mu slouží jako základní řád. Jakmile tyto ideje selžou, přestává tento řád fungovat.
To, co nám v mysli udržuje náš svět, je jistota, že se nezměníme. Jenže my nejenže můžeme změnit naše myšlenky, ale i vzhled. Stát se jiným.

Dělání : je všechno, co je otázkou celku, co poznáváme a rozumově vysvětlujeme
Nedělání : je prvek, který nepatří do tohoto výsadního celku
Lidé jsou stvoření, které mají inventář = mysl, znají vstupy a výstupy. Jsme v depresi, když se nám zhroutí. Máme v něm základní řád ( svůj osobní ) a ostatní nové přijímáme pouze, když není v rozporu s tímto inventářem.

Jsou 3 body, v kterých je možno žít :
1. rozum - zde je většina lidí, jsou to pouze diváci a posluchači, kteří obdivují hrdiny, lidé, kteří mají nadání uplatňovat rozum, jsou to opravdový vůdci lidstva, milují uspořádanost, vytváří inventář, kterým se pořád zabývá
2. místo bez lítosti
3. místo tichého poznání
Dříve jsme byli všichni v 3.bodě, postupně jsme postoupili do bodu 1, který byl až třetím. Podvědomě však toužíme po 3.bodě.

DUCH naslouchá jen tehdy, když někdo mluví gesty. A gesta to nejsou jen nějaké signály nebo tělesné pohyby, nýbrž skutečného odevzdání, skutky štědrosti a humoru. Proto vydávejme ze sebe to nejlepší.

Lidské vědomí je jako obrovský dům, v němž straší. Vědomí každodenního života je zapečetěno do jediné místnosti tohoto ohromného domu k životu. Do domu vstupujeme při magickém otevření, a tím je narození. A odcházíme smrtí. Čarodějové dokázali utéci z tohoto zapečetěného pokoje, a zvolit si svobodu. Rozhodli se nadobro opustit ten dům, kde straší a přestali se ztrácet v ostatních částech.

Bytí je nepochopitelně složité a naše normální vědomí je škodlivé ve své omezenosti. Aby člověk něco pochopil, potřebuje k tomu střízlivost, a ne emoce. Na toho, kdo pláče, když si něco uvědomí, si dávejme pozor, protože ve své skutečnosti si neuvědomil vůbec nic.

Na toho, kdo jde po stezce poznání bez střízlivého porozumění, číhají nesčetná nebezpečí.

Vědomí způsobuje neustálý tlak emanací vně našeho obalu. To jsou volné emanace, které tlačí na emanace uvnitř obalu. Toto vědomí vede k vnímání, jež nastává, když se emanace uvnitř seřadí ( před bod spojení ) s odpovídajícími volnými emanacemi. Naše vnímání světa je proto, že bod spojení je na specifickém místě. Vybíráme specifické emanace ( tonal - normální vědomí - pravá strana - první pozornost ). Ostatní emanace jsou nepovšimnuty ( nagual - levá strana - druhá pozornost ).
Volíme si opakovaně stále tytéž emanace. Jsme tak naučeni.

Máme zájmy, které nás stravují a které zaměstnávají veškerou naši pozornost.
Zdroj: WWW.matrix-neo.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Don Juan Don Juan | 13. března 2015 v 21:36 | Reagovat

poznání bez laskavosti a vědfění bez střízlivé střídmosti jsou k nišemu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama