Citáty

5. ledna 2010 v 18:43 |  Citáty
Citát dne: Moc silných je slabost hloupých.

Citát dne: Dokud lidé nepochopí, že každý z nich,
jako individualita,
má být ovládán jak po stránce mravní tak i duchovní
a budou stále hledat jakoukoliv oporu mimo sebe,
mimo svoji duchovní a mravní mohoucnost - nemají naději se ubránit.
Nabývá na významu individuální obrana, při níž zůstává člověk zcela sám.
Má jenom sám sebe a Boha.
M. Dolejší

Citát dne: "Válka je masakrem lidí, kteří se navzájem neznají kvůli ziskům lidí, kteří se navzájem znají, ale nemasakrují se."
Paul Valery (francouzský básník, esejista a kritik, 1871-1945)

Citát dne: Skutečnou škodu nepáchají špatní lidé, ale ti, co si myslí, že dělají všechno dobře.
M. Gorkij
Dokud bude trvat vesmír, dokud bude trvat utrpení cítících bytostí,
zůstanu i já, abych jim mohl sloužit.

Citát dne: "Být ovládán znamená být sledován, prověřován, špehován, řízen,
donucován zákonem,
číslován, regulován, zapisován, poučován, kontrolován, zjišťován,
oceňován, hodnocen, censorován, komandován stvořeními,
která k tomu nemají ani právo, ani schopnosti. Být ovládán znamená,
že při každé činnosti, při každé transakci jsem zaznamenán, zaregistrován,
započítán, zdaněn, orazítkován, změřen, očíslován, odhadnut, autorizován,
povolen, varován, zabezpečen, zakázán, zreformován, opraven a potrestán.
Znamená to, a to ve jménu veřejného blaha a obecného zájmu,
že musím přispívat, jsem podroben výcviku, obrán o peníze, vykořisťován,
ovládnut monopolem, vydírán, vycucán, napálen a okraden.
Jakmile však projevím sebemenší odpor, jediným slovem si postěžuji,
nastávají okamžitě represe, pokuty, ponížení, obtěžování, pronásledování,
zneužívání, bití, odzbrojení, spoutání, přidušení, uvěznění, odsouzení,
zatracení, zastřelení, deportace, obětování, prodání a zrada.
A aby toho nebylo málo, jsem ještě zesměšněn, znemožněn, ztrapněn, potupen,
hrubě uražen a zneuctěn. To je vláda, to je spravedlnost, to je morálka."
Pierre-Joseph Proudhon, základní myšlenka revoluce 19. století

Citát dne: "Řekni mi a já zapomenu. Uč mě a já si zapamatuji. Zaujmi mě a já se naučím."
Benjamin Franklin

Citát dne: Fašismus je spojení vlády s financemi a industrií.
Benito Mussolini

Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.

Citát dne: Jestliže nebudete bojovat za svá práva v době,
kdy můžete lehce zvítězit bez krveprolévání,
jestliže nebudete bojovat tehdy,
kdy vaše vítězství je jisté a nebude moc stát,
může přijít doba, kdy budete muset bojovat proti drtivé přesile
a s jen mizivou šancí na přežití.
Winston Churchill

Citát dne: "Válka je jako velký stroj,
o kterém nikdo přesně neví
, jak pracuje. Když se ocitne mimo kontrolu
, končí vše tím, že zničí věci
, o kterých sis myslel
, že kvůli nim bojuješ a spoustu dalších věcí
, které zapomeneš, že jsi vůbec kdy měl..."

Citát dne: "Každá nová generace se pokouší o nemožné, a hle, nemožné se stává možným."
Arabské přísloví

Citát dne: "Krásou žen a hor se kochej z dálky."

Citát dne: "Kdo donáší tobě, donáší i na tebe."
Arabské přísloví

Citát dne: Nechť nikdo nehledí svrchu na chyby druhých a na to, co vykonali nebo nevykonali, nýbrž nechť se soustředí na to, co sám vykonal.
Dhammapadam

CITÁT
O dualistickém vnímání: śilhavý hlupák vidí dvě lampy, přestože má před sebou jen jednu. (Saraha )

CITÁT
Kdo chce najít moudrost kdekoliv mimo intelekt, aniž by se otevřel svému lamovi, je jako někdo, kdo čeká v na slunce v jeskyni otevřené na sever. (Dilgo Khjence rinpočhe)

CITÁT
Jestli se v tvé meditaci objeví myšlenky, neber to jako chybu. Buď si vědom jejich otevřené podstaty a nech je netknuté. (Göcchangpa)

CITÁT
Existují dvě neomezené věci - vesmír a lidská hloupost. Pokud však jde o vesmír, nejsem si tím ještě úplně jistý... (Albert Einstein)

CITÁT
Mysl není možné pochopit za pomoci části mysli - je možné ji poznat jenom tak, že jí jsme. (lama Ole Nydahl)

CITÁT
Pravda je to, co obstojí v testu prožitku. (Albert Einstein)

CITÁT
Všichni lidé mají krásnou tvář, ale jen málo se jich dívá do zrcadla. (lama Ole Nydahl)

CITÁT
Jestli si myslíš, že jsi nenahraditelný, podívej se na hřbitov - je plný nenahraditelných lidí. (lama Ole Nydahl)

CITÁT
Mysl, která rozpoznává sebe sama, je plná lásky. (lama Ole Nydahl)

CITÁT
Ta strašná věc, které říkáme mrtvola je již v nás. (Milaräpa)

CITÁT
Otázka: Buddha Šákjamuni myslí nebo nemyslí? lama Ole: Myslí, když na to má chuť.

CITÁT
Věci nejsou takové, jaké se zdají být, nejsou ani jiné. (Buddha Šákjamuni)

CITÁT
Nevěřte mým slovům, protože vám je řekl Buddha, ale prověřte je. Buďte sami sobě světlem. (Buddha Šákjamuni)

CITÁT
Tak jako se skála nepohne pod náporem větru, je ten, kdo je moudrý, neochvějný tváří v tvář chvále i haně. (Buddha Šákjamuni)

CITÁT
Následkem nevědomosti chápe mysl vnější svět jako od sebe oddělený, přitom svět je její vlastní projekcí.

CITÁT
Věz, že všechny věci se mají tak: jsou jako přelud, vzdušný zámek, sen, zjevení, bez podstaty, ale s vlastnostmi, které je možné spatřit.

CITÁT
Žít a zemřít bez žalu - to je mé jediné náboženství. (Milaräpa)

CITÁT
Ústní odkaz není nutný - pro skutečný odkaz postačí, půjdeš-li bezprostředně za mnou. (1. Karmapa Düsum Khjenpa)

CITÁT
To udělám zítra, to ještě později a tamto ještě později. Když člověk uvažuje tímto způsobem, pán smrti se usmívá. (Čandragomin)

CITÁT
Rozvíjejte lásku k tomu, co nenávidíte. (Longčhenpa)

CITÁT
Atomy, respektive elementární částice vytvářejí spíše potenciální svět než svět věcí či faktů. (Werner Heisenberg)

CITÁT
Jestliže děláme něco, co vypadá jako špatný čin, ale naše motivace je stoprocentně čistá, je naše jednání ve skutečnosti užitečné. (Pathul rinpočhe)

CITÁT
"Jedinečnou vlastností člověka je jeho lidství. Stejná vlastnost, která usiluje o spravedlnost, úctu, lásku, vědění, uvědomělost a všechny další vysoké hodnoty."Ahmadižedán (Iranský president 24.září 2009)

CITÁT
Všechny bytosti se samy narodily, samy žijí a samy také zemřou. V samsáře neexistuje žádná radost. (Buddha Šákjamuni)

Citát dne: Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět."
Buddha

Citát dne: Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti, kdo nejsou schopni žít právě nyní."
Alan Wats

CITÁT
Svobodu si můžeme idealizovat, ale jakmile dojde na naše zvyky, jsme zcela zotročeni.

CITÁT
Učím, protože vy i všechny bytosti se chcete vyhnout utrpení a chcete dosáhnout štěstí. Učím, jak se věci mají. (Buddha Šákjamuni)

Everything the Communists said about Communism was a lie, but everything they said about capitalism turned out to be the truth.

Všechno, co komunisté říkali o komunismu, byla lež. Ale všechno, co říkali o kapitalismu, se ukázala být pravda.

nové ruské přísloví

CITÁT
Když někdo neustále obviňuje druhé a všechno bere velmi osobně, je to znakem toho, že se vzdaluje dharmě. (Padampa Sanggjä)

Citát dne: Aby mohla dělat zlo, lidská bytost musí nejprve věřit v dobro věci... Ideologie je to, co dává pomocníkům ďábla ospravedlnění, nezbytnou vytrvalost a odhodlání .... pomáhá zdání, aby jejich jednání v jejích i dalších očích vypadalo dobře, aby neslyšeli stížnosti a proklínání, ale obdrželi pochvalu a ocenění.
Alexandr Solženicin

CITÁT
-Lož sa niekedy tak rafinovane maskuje za pravdu, že nenechať sa ňou oklamať, znamenalo by nemať zdravý úsudok (Rochefoucauld)

CITÁT
Láska v minulosti je jen vzpomínka, láska v budoucnosti je jen očekávání, skutečná láska žije prostě v přítomnosti. (Buddha Šákjamuni)

CITÁT
Žít a zemřít bez žalu - to je mé jediné náboženství. (Milaräpa)

Citát
Láska je sen se kterého se nechcem probudit do noční můry až do doby kdy rozpoznáme svou mysl , pak už hovoříme lásku ke všemu.

Citát Nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.
Winston Churchill

Má uvaha
Každý člověk je v nitru tak krasný jako samotný vesmír v té nejkrásnější podstatě . A ŽIVOT v něm je absolutní štěstí
, najít cestu k takovému zdroji blaha je to nejjednodušší co mužem vykonat v životě ,nebot´už tím jsme od začátku
,tak proč to hledat ? Proč ? Není třeba jsem tím když se podíváme na noční nebe plné hvězd něco v ně nás samotných se něco děje
, ale co ? Co je to zasílu ? co je to za pocit ? Nepřemýšlejme ,ale nech me ho sebou prostoupit !! Žižníme po te síle ukryté v nás
,nebot´ si myslimé že jí nejsme hodni a tak se vydáme na cestu bez ni !! Ale bez ní nežijeme a nikdy nebudem je to jako řeka bez vody !
,nebo jako strom bez země !!

CITÁT
Pokud existuje náboženství, které může obstát v porovnání s nároky současné fyziky, je jím buddhismus. (Albert Einstein)

Citát
Život před probuzením je pouha iluze a strast .

Citát
Láska likviduje invidualitu člověka proto ,aby si uvědomil že je vším.

Citát dne: Když se s někým setkáš,
pamatuj si, že je to svaté setkání.
Jak ho uvidíš, tak uvidíš sebe.
Jak s ním budeš zacházet,
tak budeš zacházet se sebou.
Jak o něm budeš smýšlet,
tak budeš smýšlet o sobě.
Nikdy na to nezapomeň,
neboť v něm nalezneš sebe,
nebo ztratíš sebe.

CITÁT
Je jedno jestli jdeš, sedíš nebo spíš, dívej se do mysli; nepřetržitě a bez ustání. Toto cvičení je hodné námahy. (Milaräpa)

CITÁT
Někteří lidé si myslí, že když mohou říci, že praktikují pokročilé metody, sami se stávají pokročilými. (Šamar rinpočhe)

CITÁT
Cokoliv, co přináší rozvoj, uvolňuje od připoutanosti, dává svobodu a touhu přinášet užitek ostatním je dobré. (lama Ole Nydahl)

Citát dne: Řekni člověku, že je na nebi 978934904974949 hvězd, a uvěří ti. Ale napiš na lístek "Čerstvě natřeno", a každý si sáhne, aby se přesvědčil.
Julian Tuwim

CITÁT
Učím, protože vy i všechny bytosti se chcete vyhnout utrpení a chcete dosáhnout štěstí. Učím, jak se věci mají. (Buddha Šákjamuni)

Lež a nenávist dostane od pravdy a lásky tak strašně do držky, že se z toho posere! (Váš F. Ringo Čech)

Citát:
Pamatuj, že potácet se, váhat a ustupovat ze svých plánů - vzdát se, slábnout a líně nechat věci být, znamená zničit sílu vítězství, kterou máš v sobě.

Citát:
Rodíme se jako princové a během života se z nás stávají žáby.

Citát:
Je jedno, jak tence to nakrájíte, stejně to má vždycky dvě strany.

Citát:
Chyba je, že přemýšlíme o tom, co se nám nelíbí. Potom dostáváme to, co se nám nelíbí. Dostáváme vlastně to, co nechceme.

Citát:
Každý velikán se stal velikánem, každý úspěšný člověk uspěl, pokud věnoval všechny své síly jedné určité cestě.

Citát:
Bez ohledu na to, co si myslíte, že vidíte, slyšíte, vnímáte nebo cítíte, jděte stále dál a dál. Pokud půjdete dál, pak se nakonec dostanete tam, kam chcete dojít.

Citát:
Lidé vždy dávají vinu okolnostem za to, jací jsou. Vy tomu však nevěřte. Ti, kteří v tomhle světě uspěli, jsou lidé, kteří vstanou a vyhlížejí okolnosti, jaké by se jim hodily, a když je nikde nevidí, sami si je vytvoří.

Citát:
Nejdůležitější důvod, proč lidé nedostanou, co chtějí, je v tom, že nevědí, co chtějí.


Citát:
Nikdy se nevzdávejte. Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy - v ničem, velkém, či malém, důležitém, či nicotném - nikdy se nevzdávejte ničemu, jenom závazkům cti a zdravému rozumu. Nikdy nepodléhejte zdánlivě nepřekonatelné síle nepřítele.

Citát:
Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Ani talent; nic není tak běžné jako neúspěšní lidé s talentem. Ani génius; zneuznaný génius se stal téměř úslovím. Ani vzdělání; svět je plný vzdělaných zoufalců. Vytrvalost a odhodlání jsou samy o sobě všemohoucí.

Citát:
Kdykoli si myslíme, že problém je někde mimo nás, sama tato myšlenka představuje problém.

Citát:
Tvoje realita je to, co považuješ za reálné!

Citát dne: Meditace je nejdůležitější, protože z nás dělá ty, kdo vytvářejí štěstí pro druhé.
lama Ole

Citát dne: Lidé, kteří dávají ve volbách své hlasy, nerozhodují. Rozhodují ti, kteří je sčítají....
Josef Visiaronovič Stalin

Citát dne: Kritizovat znamená obviňovat autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.
Karel Čapek

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 david david | 3. října 2014 v 9:28 | Reagovat

O_O s

2 online online | E-mail | Web | 3. února 2017 v 16:47 | Reagovat
3 BrettNic BrettNic | E-mail | Web | 15. března 2017 v 2:22 | Reagovat

wh0cd611561 <a href=http://advairdiskus2017.com/>advair diskus</a>

4 x786ajqh x786ajqh | E-mail | Web | 18. září 2017 v 16:05 | Reagovat

5g5zvcc4z3ph35mgrq
How effective was this drug in treating your condition? <a href="http://byprdnsnnl.info">buy generic prednisone</a>
prednisone withdrawal symptoms dogs <a href=http://byprdnsnnl.info>generic prednisone</a>
tcif7ebyjwfhybbxcz

5 Personal Loans Personal Loans | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 11:33 | Reagovat

online payday advance <a href="https://cashadvanceloan.us.com">loans review</a> first payday loans <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash loan advance</a>

6 Money Loan Money Loan | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 4:56 | Reagovat

best personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> payday advances online <a href=https://personalloansonline.us.org>usa payday loans</a>

7 Get A Loan Get A Loan | E-mail | Web | 1. února 2018 v 23:18 | Reagovat

bad credit personal loans guaranteed approval <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans guaranteed approval</a> loan up <a href=https://personalloans.us.org>private lenders for personal loans</a>

8 Fake Essay Writer Fake Essay Writer | E-mail | Web | 3. února 2018 v 23:49 | Reagovat

write my assignment for me <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> editing service <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay writing services</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama