Ilúzia reformácie islamu 2

22. února 2011 v 20:32 |  Islám(muslimský svět)

Reformácia vs. transformácia

To, čo navrhujú dnešní takzvaní reformátori islamu nie je reformácia, ale transformácia islamu.
Na rozdiel od vyššie uvedených reformátorov, títo reformátorskí šašovia nechcú ísť ku koreňom islamu, ale skôr by radi vynechali časť Koránu a celú šaríju a vyšpekulovať úplne odlišné náboženstvo, ale stále ho volať islam.

Toto je iluzívne myslenie, okrem toho nepraktické, logicky aj logisticky. Je tak isto prísne zakázané Koránom
.

Títo neoreformátori chcú zmeniť islam na niečo odlišné. Chcú do islamu zaviesť inováciu - bid´a.
Je to možné? Môžu mať veriaci iný názor ako to, čo hovorí Korán?
Už sme videli, že Korán 33:36 zakazuje veriacim inú voľbu v ICH vlastných záležitostiach, keď sa už Alah a jeho Posol raz rozhodli.
Ako sa teda môžu rozhodnúť, čo je dobré pre ich NÁBOŽENSTVO?

Keď hovorí Korán " A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný,", správa je jasná. Toto hovorí Boh. To je to, čo ste a priori akceptovali.
Takže ako môžete diskutovať s Bohom? Keď ste už akceptovali Korán ako slovo Božie, nemôžete si vyberať a vyťahovať si jedno a vynechať niečo, čo sa vám nepáči.
Toto je prísne zakázané, nie len raz, dokonca opakovane.

??????????????? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????? ??????
Zdaž věříte v jednu část Písma, zatímco druhou popíráte? Jaká bude odměna těch z vás, kteří si takto počínají, ne-li hanba v životě pozemském; a v den zmrtvýchvstání budou uvrženi do muk nejhorších. A není Bohu lhostejné, co činíte. (Q.2:85)

?????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????????
6:114 " Mám si snad žádat jako soudce někoho jiného než Boha, jenž je tím, kdo seslal vám Písmo jasně vyložené? Ti, jimž dali jsme Písmo, dobře vědí, že od Pána tvého bylo s pravdou sesláno. A nebuď tedy z těch, kdož pochybují!

????? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ?????? ??? ???????????? ??????
6:116 Uposlechneš-li většinu těch, kdož na zemi žijí, pak tě svedou z cesty Boží, vždyť oni následují jen domněnky své a pouze předpokládají.

????? ????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ???? ?????????? ????????????? ???? ???????
2:174 Ti, kdož zatajují to, co Bůh seslal z Písma, a prodávají to za nízkou cenu, ti budou krmit břicha svá jen ohněm a Bůh s nimi vůbec nepromluví v den soudný a neočistí je; pro ně určen je trest bolestný..

Pozri aj 16:89 39:23,

????? ?????????? ????? ??????????????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ???????????
Q.15: 90-92
90. A podobně jsme seslali trest na ty, kdož rozdělují
91. a kteří Korán na části rozkládají.
92. Při Pánu tvém, věru si od nich všech vyžádáme počet


????? ????????? ??????????? ??????


6:34 již před tebou byli jiní poslové za lháře prohlašováni, však trpělivě snášeli obvinění ze lži i příkoří, dokud k nim nepřišla vítězná pomoc Naše. Není nikoho, kdo by mohl změnit slovo Boží! A dostalo se ti již ze zvěsti o vyslancích Božích.

??? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ????????? ??????????
Q.10:64 Pro takové platí zvěst radostná v životě pozemském i budoucím. A nezmění se slovo Boží a to štěstí bude nesmírné.

??????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ????????????? ????? ?????? ??? ??????? ???????????
18:27 Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného.

Ako môže niekto tvrdiť, že verí Koránu a neberie do úvahy všetky tieto výstrahy?

Títo takzvaní reformátori islamu sú prinajlepšom zvedení a v najhoršom prípade zavádzajúci. Ich snahy by nemali byť podporované.
Nech už sú ich úmysly akékoľvek, opravdivé alebo zlomyseľné, iba zatvárajú oči nemoslimom a v dôsledku toho sa poskytuje legitimita veľmi nebezpečnej viere.

Dobrý, zlý a škaredý:

Moslimov je možné rozdeliť do troch kategórií, dobrí, zlí a škaredí.

Dobrí moslimovia
sú tí, ktorí nasledujú Korán a príklady dané Mohamedom a stávajú sa teroristami.

Zlí moslimovia
sú tí pseudomoslimovia, ktorí nepraktizujú islam kompletne, nečítajú korán, nemodlia sa a zriedkavo, ak vôbec, chodia do mešity. Ich znalosť islamu je chabá, hoci ich viera nemusí byť nevyhnutne slabá. Napriek tomu, vďaka ich nedostatku vedomostí o islame nemajú zlé pocity voči nemoslimom, hoci sú ohľadom nich často podozrievaví a snažia sa zlepšiť ich životy a žiť ako ostatných.

Mnohí z týchto zlých moslimov pripustia že nie sú dobrými moslimami a dúfajú, že raz budú mať dosť viery na to, aby sa stali dobrými moslimami. Sú väčšinou.

Škaredí moslimovia
sú tí, ktorí poznajú pravdu o islame, ale klamú o ňom. Robia maximum preto, aby islam dostali do čo najlepšieho svetla. Dokonca súhlasia s tým, že dobrí moslimovia sú zlí a vyhlasujú, že islam bol unesený dobrými moslimami.

Iba pravda nás oslobodí. Cukrová poleva na islame nezmení jeho podstatu.
Môžete vyčistiť špinavú vodu a vypiť ju.
Dokonca aj z moču je možné získať pitnú vodu.
Ale môžete benzín vyčistiť dostatočne na to, aby ste ho mohli piť?
Podstatou islamu je zlo. Nie je dobrá viera, ktorá bola deformovaná.
Nemôžete ho zreformovať dosť na to, aby z neho bola humánna viera.
Môžete reformovať nacizmus? Takáto myšlienka je chybná a absurdná.

Načo reformovať náboženstvo, založené choromyseľným človekom, ktorý napáchal na zemi toľko zla, ktorý klamal, zavádzal, znásilňoval, mučil, lúpil, vraždil, masakroval a páchal najodpornejšie zločiny? Prečo udržiavať nažive jeho kult osobnosti a ctiť jeho pamiatku?
Tento človek si zasluhuje opovrhnutie, nie uznanie.

Nie je možné reformovať islam.
Je to buď omyl alebo lesť.
Džihád spočíva na dvoch pilieroch, vojne a ľsti. Nechcem, aby ktokoľvek z vás bol oklamaný sladkými sľubmi moslimských reformátorov. Umiernený islam neexistuje. Je to mýtus.

Neverím moslimom, ktorí sú proti šaríji. Nechápem ich. To čo hovoria, jednoducho nesedí. Neviem, čo majú za lubom.
Neverím ľuďom, ktorí hovoria - Som nasledovník Mohameda, ale Mohameda nenasledujem.
Na ich vyhlásení je niečo pochybné, nečestné a pokrytecké.

Ak ste moslim, tak buďte moslimom. Nesúhlasím s vami, ale aspoň viem, kde stojíte a kde by som mal stáť ja, aby som bol od vás v bezpečí.
Ale ak mi poviete, že ste moslim a ste proti islamu a šaríji, neverím vám.
Ste buď blázon alebo podvodník. "Nie si studený ani horúci. Vypľúvam ťa preto."

Niektorí z týchto takzvaných reformátorov skrývajú svoju identitu a tvár a tvrdia, že sa "obávajú moslimov." Prečo by mali?
Nemali by potom povedať nič takého, čo hovorí CAIR, keď chce oklamať Američanov islamskou ľsťou. Toto všetko je podvod.

Reformácia islamu je nemožná, ale na jeho tranfromáciu potrebujete božiu autoritu.

Iba Boh môže zmeniť svoje slová. Kde je tá božská autorita?
Ak vy si smiete vyberať z Koránu, čo sa vám páči a čo nie, prečo by to isté nesmel urobiť Osama Bin Ládin?
Ktorý islam je potom ten správny islam?
Neviedlo by to k ďalším bojom a rozdeleniu medzi moslimami?

Jediným skutočným reformátorom islamu bol Baha'u'llah.
Uvedomil si, že islam sa nedá reformovať. Takže založil nové náboženstvo a oznámil, že má autoritu od Boha zrušiť všetky jeho predchádzajúce výnosy v Koráne.

Povedal moslimom, tam, kde vám bolo povedané - zabíjajte neveriacich, teraz Boh hovorí, aby ste milovali všetkých ľudí bez ohľadu na ich vieru.
Tam, kde vám povedal, že ženy majú nedostatočnú inteligenciu, bite ich, ak sa obávate, že by vás mohli neposlúchnuť, teraz vám hovorí, že muži a ženy sú si rovní a venujte sa vzdelávaniu svojich dcér, lebo budú matkami a prvými vzdelávateľmi nových generácií.
Hoci v predchádzajúcich výnosoch vám Boh povedal, že všetci neveriaci pôjdu do pekla, teraz vám hovorí, že vaše činy sú dôležité a vaša viera bez dobrých skutkov je bezcenná a že nebude diskriminovať nikoho len kvôli viere.
Je to čistota srdca, ktorá je podstatná, nie to, čo vyznávate vašim jazykom.
Tam, kde predtým postavil veľké ohnisko, kde mal páliť ľudí pre ich nevieru, v skutočnosti ho už zrušil.
Chce, aby ste ho poslúchali z lásky pre neho samotného a nie preto, že sa ho bojíte. Len konajte ako zrelí ľudia.
Nie je tu žiada hrozba. Tam, kde predtým povedal "boj je pre vás dobrý", dnes je unavený zo všetkých bojov a hovorí, že boj rodí zúrivé zvery a vedomé činy plodia skutočných ľudí.
Tam, kde vám boli prisľúbené panny, nie sú žiadne panny. Vaše telo tu zhnije. Odmeny sú všetko duchovnej povahy, ako radosť a láska. Nie je tu žiadny bordel v raji. Tak isto tu niet žiadneho trestu, okrem ľútosti, že ste stratili možnosť vyvinúť si duchovné orgány v tomto svete.

To si vyžaduje odvahu. Toto sa stalo v 19. storočí niekde v šítskej Perzii.
Samozrejme, Baha'u'llaha zavreli do kobky a zbytok života strávil v exile. Mnohí z jeho nasledovníkov boli popravení. Napriek tomu majú jeho argumenty logiku. Logikou je, že iba Boh má právo odvolávať jeho zákony.
Táto logika zostáva platná, kým sa neopýtate, čo ten Boh fajčil, keď poslal Mohameda?
Baha´ullah je jediný dôveryhodný transformátor islamu. Ale znovu, baháiska viera nie je islam. Je to úplne odlišné náboženstvo.
Reformovanie islamu je ako hľadanie fatamorgány.

Islam nemôžete reformovať a nemôžete ho transformovať.
Všetko, čo môžete a čo by ste s ním mali urobiť, je vyhodiť ho.
Skončime prosím túto šarádu. Buď buďte moslimom a robte, to čo Mohamed prikázal alebo opustite islam a nerobte štít teroristom.
Nekaľte vodu. Nechoďte medzi nepriateľov a nepredstierajte priateľstvo. Toto je tá istá taktika, akú používajú "falastínci".
Zamiešajú medzi civilistov a nevinné deti, aby ich nepriateľ nemohol vypátrať. Robíte zmätky. Vytvárate ochranný štít pre nepriateľa. Toto nepíšem pre vás. Viem, že sa nezmeníte. Ste klamár. Toto píšem pre nemoslimov, aby nepadli do vašej pasce a neposkytovali vám voľný priestor na ich klamanie.

Islam sa nedá reformovať. Skúsili to každým predstaviteľným spôsobom.
Mutaziliti to skúsili, súfi to skúsili, stovky starých a nových škôl to skúsilo a všetci zlyhali.
Ak nedokážete stráviť šaríju, prečo si potom vôbec chcete nechať islam?
Islam patrí do záchoda histórie.
Zahoďte ho a spláchnite.
Zbavte sa ho a neklamte sami seba týmto nezmyslom. Prijmite pravdu.
Áno, pravda je dôležitá. Islam je lož. Mohamed bol duševne chorý podvodník. Akceptujte to konečne a prestaňte s tou smiešnou fraškou reformácie.

http://alisina.org/the-illusion-of-reforming-islam/
http://blog.eurabia.cz/Articles/729-iluzia-reformacie-islamu.aspx
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama